Sponser

Gadai - Bank RakyatMargin Pinjaman Kadar Upah Sebulan Bagi Setiap RM100 Nilai Marhun, harga emas yang digadai. Bukan atas nilai pinjaman.

Gadaian di Bank Rakyat terbahagi kepada 2 jenis skim
a) Gadaian Ar Rahnu (Sekiranya jumlah pinjaman di bawah RM 5,000.00)
b) Gadaian Az Zahab (Sekiranya jumlah pinjaman RM 5,001.00 hingga RM 50,000.00)


Gadaian Ar rahnu:

• Pinjaman sebanyak 65% dari jumlah harga emas yang digadaikan pada hari itu (Marhun).

• Tempoh pembayaran sehingga 6 bulan sahaja. Walaubagaimanapun tempoh pembayaran boleh di tangguhkan sehingga gandaan 6 bulan dengan syarat upah simpan perlulah di jelaskan.

• Setiap barangan yang disandarkan tidak boleh melebihi nilai RM 5,000.00 sehari dengan jumlah terkumpul adalah sebanyak RM 25,000.00.Gadaian Az-Zahab:

• Pinjaman sebanyak 65% dari jumlah harga emas yang digadaikan pada hari itu (Marhun).

• Setiap barangan yang disandarkan tidak melebihi nilai RM 5,001.00 sehari dengan jumlah terkumpul adalah sebanyak RM 50,000.00.

• Pembayaran balik pinjaman adalah selama 36 bulan atau secara lumpsum dalam tempoh 6 bulan.

Kadar Pinjaman ialah 65% Nilai Marhun.


Kadar Upah SimpanTempoh Gadaian

6+6+6+... (tempoh gadaian yang tiada had limit, selagi kita bayar upah simpan setiap 6bulan... Emas kita tak akan dilelong)


0 comments:

Catat Ulasan