Sponser

Gadai - Ar-Rahn

Tatacara Gadaian Di Ar-Rahn

• Perkhidmatan ini dibuka kepada semua individu atau bukan individu permastautin yang berumur 18 tahun dan ke atas.

• Jumlah pinjaman sehingga 60% dari nilai barang sandaran (marhun).

• Barang-barang sandaran (marhun) yang terdiri daripada barang-barang emas sahaja diterima.

• Penggadai dikenakan upah menyimpan barang gadaian (marhun) dengan kadar sebagaimana berikut:• Gadaian dikira sah dan sempurna (Ijab & Qabul) apabila penggadai dan pemegang gadai serta saksi menandatangani surat gadaian menandakan telah bersetuju menerima syarat-syarat yang dikenakan.

• Tempoh gadaian adalah selama enam bulan dari tarikh gadaian. Bagaimanapun penggadai boleh memohon melanjutkan tempoh gadaian mengikut persetujuan kedua-dua belah pihak sehingga 6 bulan lagi.

• Jika penggadai gagal menebus, Ar Rahn akan mengeluarkan “Notis Lelong” sebelum menjual marhun secara lelongan oleh pelelong berlesen.

• Baki harga lelong akan dikembalikan kepada penggadai, sesudah ditolak jumlah hutang, upah, kos.

Untuk cawangan klik kt cni... CAWANGAN AR-RAHN


0 comments:

Catat Ulasan