Sponser

Mengurus Wang Anda 2

ALAT PERANCANGAN KEWANGAN

Setelah mengetahui manfaat daripada perancangan kewangan, anda barangkali memerlukan satu lagi perkara untuk memulakannya. Bank Negara Malaysia telah menghasilkan buku-buku berikut untuk panduan anda dan keluarga anda:

  • Buku Wang Saku Buku Wang Saku ialah alat yang digunakan oleh pelajar sekolah untuk mempelajari dan mengamalkan pengurusan hal kewangan peribadi dengan merekod wang masuk, perbelanjaan dan simpanan. Buku Wang Saku diedarkan di bawah Program Sekolah Angkat oleh institusi-institusi perbankan. Harga senaskhah buku ini ialah RM1.

  • Buku Perancangan dan Penyata Kewangan Keluarga Buku Perancangan dan Penyata Kewangan Keluarga ini dirangka untuk membantu golongan dewasa dan ahli keluarga mereka. Buku ini dihasilkan untuk menguruskan hal-hal yang berkaitan dengan pendapatan, perbelanjaan, simpanan dan pelaburan peribadi di peringkat isi rumah. Satu seksyen mengenai konsep perancangan dan belanjawan, yang merupakan satu ciri penting dalam pengurusan akaun isi rumah, turut dimasukkan.

0 comments:

Catat Ulasan